Utbildningar

Gymnasie- och högskoleutbildningar

Vill du ha ett internationellt yrke med hela världen som arbetsfält?

Sjöfartsgymnasiet

Under första studieåret får du god inblick i de driftsarbeten som förekommer ombord på ett fartyg och grundläggande kunskaper om branschen.

Du kan söka behörighetsbrev som vaktman däck/maskin redan efter första årets studier, vilket förutsätter att du uppfyller kraven på syn, hörsel och färgseende.

Efter den gemensamma vaktmansutbildningen delar sig programmet i fyra inriktningar: däcks- och maskinreparatör, eldrift, maskinbefäl och däcksbefäl.

Du kan läsa mer om de olika inriktningarna på sjöfartsgymnasiets sidor.

Behörigheter

Gymnaisenivå

Vaktman

Matros

Maskinman

Båtsman

Vaktstyrman

Fartygselektriker

Vaktmaskinmästare

Högskolenivå

Vaktman däck eller maskin

Fartygselektriker

Vaktstyrman

Vaktmaskinmästare

Elmästare

Överstyrman

Maskinmästare

Befälhavare

Övermaskinmästare

Högskoleutbildningar

Sjöutbildningarna vid Högskolan på Åland följer internationella bestämmelser (STCW-konventionen).

Utbildningarna varvar teori med praktik i högskolans simulatorer, ombord på vårt skolfartyg och ombord på fartyg i utrikestrafik.

Utbildningen är bred och du blir även attraktiv för andra sjöfartsrelaterade yrken inom transport, rederi och hamnbranschen.

Du kan läsa mer om de olika högskoleutbildningarna på programmens sidor: