Vaktstyrman

Däcksbefäl

 

Den grundläggande yrkesutbildningen till däcksbefäl är ett inriktningsalternativ inom sjöfartsgymnasiet. Vakthavande styrmansexamen berättigar dig att ansöka om behörighetsbrev som däcksbefäl, det vill säga vakthavande styrman.

 

Utbildningskod: SJ

Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp), 3 år i normal studietaktArbetsmöjligheter

Efter utbildningen kan du arbeta som vakthavande styrman ombord på fartygen eller som befälhavare på mindre fartyg (Förordning 166/2013). Dina arbetsuppgifter är att som vakthavande befäl sköta framfarten av fartyget och/eller vara arbetsledare för manskap.

Vidareutbildning

Du kan fortsätta dina studier till sjökapten. Vid Högskolan på Åland  får du räkna två år tillgodo om du har examen som däcksbefäl från Sjöfartsgymnasiet. Du kan också fortsätta dina studier vid någon av yrkeshögskolorna i övriga Finland. Fortsatta studier på högskolenivå i Sverige kräver oftast kompletterande studier.

Länk till studieguiden