Praktik på Sjöfartsgymnasiet

Praktik och Trainee-program

Vid Sjöfartsgymnasiets utbildningar så ingår det upp till 1 års praktik beroende på vilken utbildningslinje de studerande går på.

Största delen av praktiken görs ombord på fartyg. Ombord på varje fartyg, där de studerande gör praktik, så finns en speciell praktikhandledare.

Förutom sjöpraktik så ingår även verkstadspraktik , s.k. landbaserad praktik.

Verkstadspraktiken kan göras på flera olika verkstäder och vill du veta mera om vårt praktikprogram, både sjö och verkstad, så kontakta vår praktikansvarige Jonathan Eriksson eller studiehandledare Johanna Södergård

Vi samarbetar med flera olika företag förutom på Åland så även i Finland och Sverige.

I Sverige har vi ett unikt samarbete med Söderenergi (Södertälje) och Holmen paper (Hallstavik) där våra studerande kan få göra landbaserad verkstadspraktik.

Vid Söderenergi finns också ett Trainee-program, ett samarbete mellan Söderenergi och Sjöfartsgymnasiet, där studerande som har gjort praktik även kan få en Trainee-plats efter avlagd examen, Läs mer om det här

Flygbild över Igelstaverket, Södertälje.