Andreas Rosenkvist

Lärare, Sjökapten

Telefon
+358 (0)18 532 267
E-post
andreas.rosenkvist@ha.ax
Adress
Högskolan Västra, Neptunigatan 6