Besök från SöderEnergi 3:e maj

3 maj 2018

Den tredje maj får vi på Ålands Sjöfartsgymnasium besök av SöderEnergi. På agendan står planering för fortsatt praktiksamarbete mellan skolan och den svenska fjärrvärmeleverantören SöderEnergi.