Ålands sjöfartsakademi

Vi utbildar framtidens sjöpersonal

Gymnasie- och högskoleutbildning för en karriär till sjöss!